Stichting Sharing Success Foundation:
100% op de juiste plaats

Sinds 2009 ben ik samen met mijn vrouw Petra ambassadeur van de Stichting Sharing Success Foundation.

De Sharing Success Foundation is een stichting zonder kosten, die zorgt voor basisfaciliteiten voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. De reden dat we juist voor Sharing Success hebben gekozen is dat het een van de weinige kosteloze stichtingen is. Elke gedoneerde euro komt bij het project aan. Er zijn geen overheadkosten. Van portokosten tot en met reiskosten worden nooit uit “de pot” betaald.

De Sharing Success Foundation is een participatiefonds, dat zich voornamelijk richt op succesvolle ondernemers, waarbij donaties verder kunnen gaan dan alleen het storten van een bedrag. Ook de kennis van ondernemers kan waardevol zijn om bepaalde situaties ergens anders in de wereld op te lossen. Uitgangspunt van dit initiatief is dat ondernemers wel degelijk bereid zijn hun succes te delen met kinderen die het een stuk minder gemakkelijk hebben in de wereld. Een kind met een handicap in een ontwikkelingsland heeft immers veel minder kans op succes dan menigeen om ons heen. Sociale acceptatie speelt hierbij een belangrijke rol. Sharing Success wil alle activiteiten zo transparant mogelijk maken zodat participanten de zekerheid hebben dat hun donaties optimaal worden besteed aan het doel. Door de samenwerking met het netwerk van vrijwilligers van het Liliane fonds in ontwikkelingslanden zijn minimale uitvoeringskosten gegarandeerd.

Sharing Success is meer dan het doneren van geld. Ook bijdragen op het gebied van kennis en inzet worden sterk gewaardeerd. Echter, zonder financiële middelen is het onmogelijk om gepaste hulp te bieden. Kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden hebben nu eenmaal bepaalde faciliteiten nodig. Het gaat dan vaak om zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar daar uitzonderlijk en bovendien vaak onbetaalbaar voor de ouders.

Graag verwijs ik naar de site Sharing Success voor meer informatie.

De projecten, die we op dit moment doen, kunnen op de site gevolgd worden.

Ik zeg met recht ‘we’, aangezien de betrokkenheid van Petra en mij als ambassadeurs erg ver gaat. Petra doet veel achter de schermen en is actief in het opvolgen van afspraken voor onder andere de gala’s met artiesten en kunstenaars en de amusewedstrijd. Ik genereer, waar mogelijk, publiciteit en spreek mijn relaties aan om zich, ook kosteloos, in te zetten voor deze stichting.

rwanda kleinIn de afgelopen jaren is er veel gebeurd. In 2009 bezochten we een aantal sociaal medische centra in Rwanda en in 2010 zijn wij op uitnodiging van de Rotterdamse ondernemersfamilie Den Toom in Indonesië geweest om samen met hen te zien wat er met het geld gebeurt dat de familie al jarenlang doneert. We hebben met eigen ogen gezien dat de gehandicapte kinderen het goed hebben. Dankzij het geld van Sharing Success krijgen de kinderen de verzorging die anders ondenkbaar zou zijn. Bij alle wisma’s (kinderopvangtehuizen) waar we zijn geweest kregen de kinderen veel aandacht en liefde en hadden ze goed te eten. Er was natuurlijk nog genoeg voor verbetering vatbaar, maar de zorg en liefde die deze kinderen krijgen is fantastisch om te zien en bijna onbetaalbaar.

Inmiddels is in Rwanda, in een tehuis voor visueel gehandicapte kinderen en jongeren, een sanitaire gelegenheid gebouwd, naar aanleiding van onze bevindingen in september 2009.

In 2011 is er een medisch centrum voor dove en slechthorende kinderen gebouwd. Dit tehuis is geheel bekostigd door Cambridge Weight Plan en zal dan ook de naam ‘Cambridge House’ krijgen.

Videoreportages

Rwanda

Benin

Agatha